De schooldirecteur die onze jongeren leert denken

Ganshorenaar Erik Van Den Berghe is sinds 2011 directeur van het Atheneum van Anderlecht. Hij groeide op in Molenbeek, studeerde Religiewetenschappen en verdiepte zich in de studie van de islam. René Coppens (voorzitter Willemsfonds Ganshoren) ging met hem in gesprek.

René Coppens: Dag Erik. Je bent vertaler van het boek ‘Wat staat er nu eigenlijk echt in de Koran?’, geschreven door Rachid Benzine en Ismaël Saidi. Waarover gaat het boek precies?

Erik Van Den Berghe: Het boek gaat over de verschillende manieren waarop men de Koran kan interpreteren. We situeren de Koran in de eerste plaats in zijn historische context: de tijd en ruimte waarin hij is ontstaan. Vervolgens kijken we naar de antropologische context: over welke mens gaat het in de Koran? Tenslotte bestuderen we de taal, want het Arabisch van de 7e eeuw is niet hetzelfde als dat van vandaag. Door de Koran vanuit die drie verschillende invalshoeken te benaderen, kunnen we de verzen beter in perspectief plaatsen en misverstanden uit de wereld helpen.

René Coppens: Wat is de belangrijkste les die het boek ons aanreikt?

Erik Van Den Berghe: De voornaamste voedingsbodem van radicalisme is ideologie, een wereldbeeld dat van buitenaf wordt opgedrongen. Radicalisme bestrijd je bijgevolg ook niet door andere ideologieën op te leggen, maar door jongeren zelf kritisch te leren denken. Door af te rekenen met dogmatisme. Zoals Benzine het zelf zegt : “Le contraire de la connaissance ce n’est pas l’ignorance mais les certitudes.”

René Coppens: Hoe leert u uw leerlingen kritisch denken?

Erik Van Den Berghe: We gaan ervan uit dat er geen enkel taboe is. Alles is bespreekbaar. De leerlingen kunnen hun gedachten vrij uiten, zonder daarop beoordeeld te worden. We lokken de leerlingen uit hun kot. Dat is een eeuwenoude methode die nog steeds werkt en ervoor zorgt dat mensen zich kritisch gaan opstellen.

René Coppens: Een laatste vraagje: Hoe kunnen we het samenleven in een superdiverse grootstad als Brussel verbeteren?

Erik Van Den Berghe: Door duidelijke afspraken te maken over gemeenschappelijke waarden en normen. In onze school staan een aantal basisattitudes centraal: verantwoordelijkheid, respect, openheid en zorg dragen voor elkaar. Als iedereen zich daarachter schaart, kan je perfect samenleven.

René Coppens: Bedankt voor dit korte, maar interessante interview!