Huldeboek Albert Maertens

In samenwerking met de Stichting Het Laatste Nieuws verzorgt het Liberaal Archief de uitgave van een
Huldeboek Albert Maertens. Het eerste deel bestaat uit zijn memoires en in het tweede deel belichten vrienden en medestanders met veel genegenheid een aantal facetten van de persoon Albert Maertens, zoals uit de inhoud blijkt:

 • A. Maertens – Hetgeen men vergeet (Herinneringen)
 • L. Pareyn – Woord vooraf
 • W. Prevenier – Een talentenjager met talent
 • A. Claes – Van flamingant tot antifascist
 • K. Poma – Albert Maertens en het verzet
 • P. Van Brabant – Maertens als politieke peetvader
 • F. Vink- Stichting Het Laatste Nieuws vzw
 • L. Siaens – Well done
 • F. De Keyser- Roerganger van ijzer en fluweel
 • H. Christiaen – Een rijk en boeiend stripverleden
 • Y. Vanneste – Een cultuurbewuste Vlaming te Brussel
 • B. Verhoye- Een zeer persoonlijke impressie
 • K. Poma – Wie is Bert Maertens ?
 • A. Maertens – Dankwoord bij de toekenning van de eerste prijs Herman Vanderpoorten

Albert Maertens heeft, in de voorbije decennia, een doorslaggevende rol gespeeld in de ontwikkeling van een Vlaamsgezind en sociaalbewogen liberalisme. Vanuit zijn bevoorrechte positie als directeur-generaal van Het Laatste Nieuws en door zijn discreet maar doelgericht optreden heeft hij een reële bijdrage geleverd tot ontplooiing van de liberale beweging als een politieke factor van betekenis.
Via de Stichting Het Laatste Nieuws heeft hij de Vlaamse en liberaal-humanistische opvattingen die vader en zoon Hoste decennialang als leidraad voor de krant hanteerden, verankerd.

Piet Van Brabant typeert Albert Maertens als “politiek peetvader”, Walter Prevenier als een “talentenjager” en volgens Frank De Keyser heeft hij een “ijzeren dadendrang in een fluwelen handschoen”.
Het culturele leven in het algemeen en te Brussel in het bijzonder konden rekenen op zijn belangstelling én steun. Voor de KVS en het Brusselse Willemsfonds én voor de Vlaamse aanwezigheid te Brussel had hij bijzondere aandacht.

Het boek is rijkelijk geïllustreerd en telt 200 bladzijden. Intekenen op het boek kan door storting van 900 fr. (+ 100 fr. verzendingskosten) op rekeningnummer ***-******-** van het Liberaal Archief, Gent.

Uit Kortweg 2 – april 2001