“In elke gemeente een neutrale afscheidsruimte”

Een uitvaart is voor de omgeving van de overledene een belangrijk onderdeel in het rouwproces. Het organiseren van een plechtigheid met respect voor de levensbeschouwing en de wensen van de overledene vormt het ultieme eerbetoon bij het afscheid nemen. Helaas kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest veel te weinig locaties om niet-kerkelijke afscheidsplechtigheden te houden. Als Brussels volksvertegenwoordiger en voorzitter van Willemsfonds Ganshoren ijver ik ervoor om in elke gemeente een neutrale afscheidsruimte te voorzien.

Brussel is vandaag de dag een miljoenenstad met een bevolking die zal blijven groeien, steeds ouder wordt en op cultureel, religieus en levensbeschouwelijk vlak superdivers is. Gelet op de enorme toename van het inwonersaantal, de filosofische diversiteit en de beperkte mobiliteit van ouderen, is er dus dringend nood aan meer neutrale afscheidsruimten. Liefst één in elke gemeente. Neutrale afscheidsruimten kunnen ingericht en aangekleed worden in functie van ieders persoonlijke overtuiging.

Open Vld Brussel heeft er tijdens de vorige legislatuur mee voor gezorgd dat gemeenten gewestelijke subsidies kunnen krijgen voor het oprichten van neutrale afscheidsruimten. De minister-president liet onlangs weten dat Jette en Koekelberg hier nu ook gebruik van hebben gemaakt en hun begraafplaatsen voorzien van een onthaalruimte. Dat stemt mij bijzonder tevreden en ik hoop dat ook andere gemeenten het voorbeeld van Jette en Koekelberg zullen volgen.

Ik heb er bij de minister-president op aangedrongen om de gemeenten nog verder te blijven informeren over het bestaan van deze subsidies om zo tot meer neutrale afscheidsruimten te komen. In het ideale geval heeft elke Brusselse gemeente een eigen neutrale afscheidsruimte. Maar het zou al een serieuze stap vooruit zijn als aangrenzende gemeenten zouden samenwerken en één gemeenschappelijke afscheidsruimte zouden delen.

Want een uitvaartplechtigheid die beantwoordt aan het wereldbeeld en de wensen van de gestorvene en de nabestaanden, geeft familie en vrienden de kans om op een waardige manier afscheid te nemen van hun dierbaren.

René Coppens
Voorzitter Willemsfonds Ganshoren