Maak van 8 mei “Nationale Herdenkingsdag”

Het is ondertussen 2 jaar geleden dat we met het Brusselse Willemsfonds de Belgische socioculturele verenigingen en maatschappelijke actoren opriepen om zich samen achter een oproep te scharen van Herman Van Goethem, rector van de Universiteit van Antwerpen. In een opgemerkte bijdrage in De Afspraak van 4 mei 2020 pleitte deze ervoor om van 8 mei een Nationale Herdenkingsdag te maken, naar het voorbeeld van wat in andere landen gebeurt, zoals in Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Op 8 mei 1945 capituleerde Nazi-Duitsland.

75 jaar na datum wilden we met het Willemsfonds die datum aangrijpen om van 8 mei een dag te maken die in het teken staat van essentiële basiswaarden zoals sociale cohesie, verdraagzaamheid en vrijheid. Wij stelden het als volgt; “Als liberaal-humanistische beweging onderschrijven wij het belang van de democratische basiswaarden. Wat ons betreft is het essentieel dat er in ons land een actieve herinneringspolitiek komt over wat het betekent om gebukt te gaan onder een totalitair en onverdraagzaam regime. Het is ook een herinnering die niet mag verzwakken. Dat blijkt nog dagelijks. Daarom steunen wij de oproep van Herman Van Goethem ook volop.

We zijn bijzonder verheugd om te zien dat er momenteel een brede 8-mei-coalitie op de been is gekomen in het sociale middenveld, die mee onze wens steunt om van deze dag een officiële feestdag te maken met een herdenkingsmoment dat in het teken staat van de strijd die gevoerd werd voor de waarden waar onze samenleving voor staat. Meer info over deze coalitie is te vinden op https://8meicoalitie.be/