Willemsfonds Cours de néerlandais – Nederlands voor anderstaligen

Hoe het begon …
De “leergang Nederlands voor Franstaligen” werd op 1 november 1880 opgericht door het toenmalige bestuur van het Willemsfonds afdeling Brussel met als voorzitter Julius Hoste.

Alleen personen die volstrekt niets van het Nederlands kenden zouden worden toegelaten.
Een oproep in verschillende dagbladen leverde meteen 140 kandidaten op (76 mannen en 64 vrouwen). Gezien dit grote succes was het niet evident om een geschikt lokaal te vinden.

Dank zij burgemeester en schepen van onderwijs Karel Buls, tevens erevoorzitter van de afdeling, kon met de lessen gestart worden in Rollebeekstraat nr. 10. De lessen werden apart gegeven voor mannen en vrouwen en het waren vooral onderwijzeressen uit de voorsteden die het talrijkst waren ingeschreven en die interesse hadden.

Sindsdien werden er gedurende vele jaren belangrijke inspanningen geleverd om kwaliteitsonderwijs aan te bieden en verwierf de school een grote reputatie i.v.m. het geven van Nederlandse taallessen.

Het succes van de snelcursussen …
De eerste “Snelcursus Nederlands” ging van start op 1 februari 1993, bijna 10 jaar geleden. In dit systeem volgen de studenten de lessen twee avonden per week, meestal gegeven door twee verschillende leraars wat door de meesten erg geapprecieerd wordt. Een eerste oproep leverde destijds ongeveer 140 kandidaten op, waarvan er helaas maar 70 meteen aan de slag konden. Gezien het verrassend succes werd deze cursus in de loop der jaren uitgebreid, wat steeds gepaard ging met een stijging van het aantal studenten. Dit is niet verwonderlijk want steeds meer mensen willen in functie van hun werk, enz. Nederlands aanleren en liefst zo vlug mogelijk.

1000 studenten …
De kaap van duizend studenten werd reeds een eerste maal overschreden tijdens het directeurschap van Staf Schrevens die bijna 15 jaar lang (1978-1992) de leergangen Nederlands heeft geleid. De verplichte invoering van het inschrijvingsgeld vanaf het schooljaar 1987-1988 maakte een einde aan het jaarlijks stijgend studentenaantal met als gevolg een terugval van het aantal inschrijvingen in de daaropvolgende jaren. Opnieuw 1000 studenten inschrijven was de uitdaging voor huidig directeur Santiago Nobus die sinds 1982 ononderbroken verbonden is aan de school, waarvan de eerste tien jaar als leraar.

Dit schooljaar was het zover, directeur Nobus mocht de duizendste inschrijving noteren van Jorge Sotomayor, een Belg van Chileense afkomst (zie foto op voorzijde).

Proficiat aan de Directie en de Leerkrachten voor het behaalde resultaat en … doe zo voort !

Inlichtingen omtrent de lessen ”Willemsfonds Cours de néerlandais – Nederlands voor Anderstaligen” zijn te bekomen op het secretariaat, gelegen in het Zuiderpaleis, Fonteinstraat 2 te 1000 Brussel.

Uit Kortweg 6 – April 2002