8 mei: Willemsfonds viert de overwinning van de democratie

Met de aantocht van 8 mei vragen we opnieuw aandacht voor een erg belangrijk voorstel: al enkele jaren vragen we dat deze datum opnieuw een echte feestdag wordt waarop de overwinning van de liberale democratieën op de fascistische dictaturen massaal kan worden gevierd. Op 8 mei 1945 eindigde immers de oorlog in Europa en gaf nazi-Duitsland zich onvoorwaardelijk over. Een dag die terug een echt feest moet zijn!

Met onze vraag staan we gelukkig niet alleen. Ook heel wat andere middenveldsorganisaties willen dit bereiken en de 8-mei coalitie werd gevormd, waar we als Willemsfonds BHG graag mee deel uit van maken. En de vraag bereikte ook de politiek. Op initiatief van parlementslid Guy Vanhengel keurde het Brussels Parlement een resolutie – quasi unaniem – goed waarin gevraagd werd aan de Brusselse regering om hier werk van te maken. Ook vanuit het federale niveau werd het voorstel ondertussen voorgelegd door minister Pierre-Yves Dermagne aan de verschillende deelentiteiten in België.

Helaas is 8 mei tot op vandaag nog steeds geen feestdag in België. Daarom blijven we als Willemsfonds BHG de druk opvoeren om dit te veranderen. Deze dag is immers van te groot symbolisch belang om zomaar te laten passeren!

Meer over de 8 mei-coalitie: https://8meicoalitie.be/


Foto: Willemsfondsers bij het standbeeld van Montgomery langs de Tervurenlaan, langs waar de geallieerden Brussel binnentrokken bij de bevrijding in september 1944.

Deel dit artikel:

Lees ook deze artikels