De ‘Ketjes van Woluwe’ leren Nederlands!

Nederlands van kleins af aan leren op een ludieke manier… Het kan. In september lanceerde Willemsfonds Woluwe het programma ‘Ketjes van Woluwe’, waarbij kleuters van drie tot zes jaar oud lessen Nederlands konden volgen. En ja hoor, het werd gesmaakt door de kinderen!

Een aantal jaar geleden startte de vzw NRV in Sint-Agatha-Berchem als eerste met het programma ‘Les Ketjes de Berchem’, met als doelpubliek anderstalige kinderen. De leermethode werd ontwikkeld door een gewezen lerares die als de beste wist hoe Nederlands als tweede taal onderricht moest worden. De rode draad doorheen de lessen: plezier.

Volgens initiatiefneemster Carla Dejonghe is het belangrijkste dat de kinderen positief staan tegenover het Nederlands en dat ze op hun gemak zijn. Al te vaak voelt het aan als een verplichting en durven de kindjes zich niet uit te drukken in die ‘vreemde’ taal. En dat was net de uitdaging. Als de kleuters met tegenzin naar de les gaan, dan haken de ouders uiteindelijk af. Er worden dus allerlei ludieke activiteiten georganiseerd, waarbij ze onbewust de taal leren. Zo worden er liedjes gezongen, of worden er allerlei spelletjes gespeeld met vals fruit en knuffels in de vorm van dieren.

Elke les ligt de nadruk op een vijftal sleutelwoorden die doorheen de activiteiten steeds terugkomen. En elke week worden ze in de vorm van spelletjes herhaald. Zo wordt een ontspannen omgeving gecreëerd, waarbij komaf wordt gemaakt met de angst die sommige kinderen voelen.

De bedoeling is om de kleuters een honderdtal Nederlandse woorden per academisch jaar bij te leren en ze vertrouwd te maken met de taal. Op die manier hebben ze een degelijke basis. Het eerste trimester werd alvast een succes en het is voor lesgeefster Carolina Sanchez ook bijzonder aangenaam om van de ouders te horen dat hun kind er steeds naar uitkijkt om naar de les te komen.