“Wettelijk kader voor neutrale afscheidsruimten is een feit!”

Het Brussels parlement heeft een nieuwe ordonnantie op de begraafplaatsen en de lijkbezorging goedgekeurd. Deze ordonnantie voorziet onder meer in een wettelijk kader voor neutrale afscheidsruimten. “Onze jarenlange inspanningen werpen eindelijk vruchten af,” aldus Brussels parlementslid René Coppens. Het Willemsfonds is al jaren pleitbezorger van meer neutrale afscheidsruimten in het gewest. De nieuwe ordonnantie op de begraafplaatsen en de lijkbezorging voorziet in een artikel dat de Brusselse gemeenten de mogelijkheid geeft om een neutrale afscheidsruimte, bestemd voor niet-kerkelijke uitvaartplechtigheden, ter beschikking te stellen. “Een belangrijk signaal van erkenning ten opzichte van de levensbeschouwelijke diversiteit in de grootstad”, aldus René Coppens. René Coppens: “Brussel is een miljoenenstad met een bevolking die steeds ouder wordt en op levensbeschouwelijk vlak superdivers is. Gelet op de enorme toename van het inwonersaantal, de filosofische diversiteit en de beperkte mobiliteit van ouderen, zou er eigenlijk in elke gemeente een neutrale afscheidsruimte moeten zijn.” René Coppens heeft de minister-president gevraagd om ervoor te zorgen dat meer Brusselse gemeenten werk maken van een neutrale afscheidsruimte.

René Coppens
Voorzitter Willemsfonds Ganshoren en Brussels Parlementslid

Uit Kortweg 75 – december 2018