Sprout me if you can

Corona doet iets raars met ons mensen: we verloren de notie van tijd, de notie van wie we zijn; we doen minder en beleven minder; we vergeten waar we vandaan komen en hoe het leven was voor de nog (steeds) moeilijke tijden. Isolement doet ons vergeten dat velen van ons in een grootstad als Brussel voor COVID-19 een sociaal leven hadden. We verloren contact met elkaar en eenzaamheid is helaas een aanwezig gevoel voor velen onder ons.

Met het project Sprout Me If You Can gaat initiatiefneemster en Willemsfondser Sanae Jamaï op zoek naar de anderen. Er wordt op zoek gegaan naar wie we waren voor de pandemie, doorheen verschillende plaatsen en familiaire plekken in Brussel. Dit moet zich dan ook zeker duidelijk vertalen in de invulling van het platform: de vele verhalen die ingestuurd worden door de Brusselaars.

Met deze activiteit wil ze Brusselaars uit hun huidige isolement halen en hen een gevoel van verbondenheid geven. Zo wordt op een positieve manier bijgedragen aan de mentale gezondheid van de Brusselaar: ze voelen zich gehoord, komen in contact met andere Brusselaars, gaan meer bewegen,.. De bedoeling is om een moment van ‘’escapisme’’ mogelijk te maken in spelvorm, waarbij mensen samenkomen zonder elkaar fysiek te ontmoeten. Verbondenheid versterken binnen Brussel door intergenerationele, interculturele en interlinguale uitwisseling.

Men is zich ervan bewust dat het zeker voor ouderen, mensen met een migratieachtergrond of minderbedeelden niet altijd evident is om hun verhalen vast te leggen en te delen via platformen als deze. Daarom wordt hier ook extra op ingezet en wordt actief aan de slag gegaan om deze verhalen te verzamelen via tussenpersonen zoals medewerkers in het sociaal(-culturele) werk, sociale seniorenclubs, en kinderen die hun ouders en grootouders interviewen.

Zo wordt het platform een levend archief van alle Brusselaars!

Wil je mee participeren of de verhalen volgen? Neem dan zeker een kijkje op de Facebookpagina Sprout Me If You Can

Uit Kortweg 88 – augustus 2021