Willy Dehondt (1933 – 2023)

‘Mijnheer Dehondt’. Zo werd Willy door jongere generaties Willemsfondsers steevast aangesproken. Het was een vorm van spontaan respect voor een levende legende van het naoorlogse, sociaal-culturele leven in de hoofdstad.

Willy Dehondt was een geboren Oostendenaar. En hoewel hij al sinds 1955 in Brussel woonde, bleef hij zijn leven lang een vleugje Ensoriaanse fierheid combineren met Westvlaamse vinnigheid.

Als pedagoog van opleiding was Willy ook een geboren verteller. Vrij en vrank. Over zijn leven, zijn vele reizen, Brussel in de grimmige FDF-jaren en uiteraard over het Willemsfonds, dat hij vanaf de jaren 60 in Brussel mee uit de grond stampte. Vooreerst vanuit zijn lokaal engagement in de historische afdeling van het Willemsfonds-Schaarbeek-Sint-Joost, aan de zijde van zijn boezemvriend en trouwe medestander Gerard Vanhengel (jawel, vader van …) en vervolgens ook op provinciaal en nationaal niveau.

Door zijn virtuoze vertelstijl kregen de ontelbare anekdotes waarop hij zijn toehoorders graag trakteerde niet zelden haast epische dimensies. De aanvaringen met Nols, de taalstrijd in de Brusselse gemeenten, de legendarische lezingen van het Willemsfonds in het huis der Kunsten met al even legendarische gastsprekers: het waren Willy’s bakens. Door die zo gekoesterde en warm uitgedragen historische bagage die hij met veel passie kon uitdragen, was hij in de herfst van zijn leven een gewaardeerde brugfiguur tussen oudere generaties en aanstormend jong geweld in Jan Frans Willems’ kringen.

Willy Dehondt behoort tot die generatie Brusselaars, die levenslang geijverd heeft om het Nederlands in de hoofdstad na de Tweede Wereldoorlog een volwaardige plaats te geven en om gelijke taalrechten te bekomen voor de Nederlandstalige Brusselaars. Niet door geweld of agressie. Niet door pathetiek en niet door te zwaaien met vaandels en vlaggen. Maar door een aangehouden en kwalitatief, sociaal en cultureel streven. Door te (blijven) praten met elkaar. Door respect af te dwingen. Anno 2023 plukt Brussel hiervan de vruchten.

Onze blijvende dank en, bij herhaling, ons oprecht respect hiervoor.

Herman Mennekens,
Voorzitter Willemsfonds Jette
Ondervoorzitter Willemsfonds Brussels Hoofdstedelijk Gewest

We blikken met enkele mooie foto’s en momenten terug op de grote inzet van Willy Dehondt bij het Willemsfonds:

Deel dit artikel:

Lees ook deze artikels